top of page
PHOTO-2019-01-20-18-57-28_edited.jpg

MUDR. ALENA KUBEČKOVÁ

vedoucí lékařka

Paní doktorka vystudovala obor všeobecné lékařství na Karlově universitě v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Po promoci pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové,

kde se věnovala mimo jiné také ultrazvukové diagnostice,

 perinatologii a onkogynekologické problematice. Během svého působení ve FN Hradec Králové byla součástí týmu, který jako první ve střední Evropě prováděl speciální nitroděložní operace u jednovaječných dvojčat. Je držitelkou mezinárodních certifikátů Fetal Medicine Foundation London, které opravňují provádění komplexní prenatální ultrazvukové diagnostiky, zahrňující prvotrimestrální skríning, preventivní vyšetření preeklampsie, provádí ultrazvukové vyšetření s vyšetřením podrobné anatomie plodu v 2. trimestru a další specializované ultrazvukové metody. V současné době pracuje v Sanatoriu Sanus Hradec Králové a ambulantní sféře.

Paní doktorka je připravena vyřešit Vaše gynekologické problémy, vede těhotenskou poradnu a specializuje se na problematiku neplodnosti a prenatální ultrazvukovou diagnostiku.

MUDR. EVA DVOŘÁKOVÁ, PHD.

lékařka

Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Po promoci pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a věnovala se mimo jiné také onkogynekologii a problematice intenzivní péče v gynekologii. Úspěšně dokončila postgraduální studium na Universitě Karlově v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Profesionálním a přátelským přístupem vyřeší jakýkoliv Váš problém v oboru gynekologie a péče o těhotné. V současnosti se také intenzivně věnuje problematice neplodných párů a pracuje jako vedoucí lékař Sanatoria Sanus Pardubice.

Eva Dvořáková.jpg
06184porgyn.tif

MUDR. PETR HALADA, MBA

lékař

MUDr. Petr Halada, MBA se specializuje především na prevenci 
gynekologických nádorových onemocnění. Je prvním lékařem v 
Královéhradeckém kraji, který na základě zkoušky získal odbornost v onkogynekologii a jedním z několika málo lékařů Královéhradeckého kraje s licencí pro expertní kolposkopii, což je speciální vyšetření, sloužící k odhalení přednádorových stavů děložního čípku. Absolvoval školu s následnou specializační zkouškou z oboru gynekologická cytodiagnostika. Je autorem či spoluautorem více než dvou desítek odborných publikací, včetně publikací zahraničních a autorem několika kapitol v různých 
monografiích. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy se podílí na výuce studentů a mladých lékařů.

MUDR. MICHAELA ZBOŘILOVÁ

lékařka

MUDr. Michaela Zbořilová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích začala pracovat jako lékařka na oddělení gynekologie a porodnictví Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Úspěšně složila atestaci v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2014. V nemocnici vede poradnu pro těhotné, provádí operační zákroky a pracuje na porodním sále. Je všestranná lékařka, na kterou se můžete obrátit s jakýmkoli problémem. Cennou vlastností je její obětavost, pečlivost a empatický přístup. V naší ambulanci poskytuje komplexní péči v oboru gynekologie, provádí gynekologické a porodnické ultrazvuky a vede poradnu pro těhotné. Nabízí napojení gynekologické a porodnické péče do prostředí menší okresní nemocnice se zachováním vysokého standardu. Paní doktorka je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Michaela Zbořilová.jpg
IMG_3724_edited.jpg

ELIŠKA ČERNÍKOVÁ, DIS.

zdravotní sestra

ING. LENKA FIALOVÁ, DIS.

zdravotní sestra
GB_logo-FACEBOOK_edited.jpg

NIKOLA FORMANOVÁ
 
 

zdravotní sestra
95b335ca-88e0-4ca2-be41-6cfe58880bfb.JPG
bottom of page