top of page
PHOTO-2019-01-20-18-57-28_edited.jpg

MUDR. ALENA KUBEČKOVÁ

vedoucí lékařka

Paní doktorka vystudovala obor všeobecné lékařství na Karlově universitě v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Po promoci pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové,

kde se věnovala mimo jiné také ultrazvukové diagnostice,

 perinatologii a onkogynekologické problematice. Během svého působení ve FN Hradec Králové byla součástí týmu, který jako první ve střední Evropě prováděl speciální nitroděložní operace u jednovaječných dvojčat. Je držitelkou mezinárodních certifikátů Fetal Medicine Foundation London, které opravňují provádění komplexní prenatální ultrazvukové diagnostiky, zahrňující prvotrimestrální skríning, preventivní vyšetření preeklampsie, provádí ultrazvukové vyšetření s vyšetřením podrobné anatomie plodu v 2. trimestru a další specializované ultrazvukové metody. V současné době pracuje v Sanatoriu Sanus Hradec Králové a ambulantní sféře.

Paní doktorka je připravena vyřešit Vaše gynekologické problémy, vede těhotenskou poradnu a specializuje se na problematiku neplodnosti a prenatální ultrazvukovou diagnostiku.

MUDR. EVA DVOŘÁKOVÁ, PHD.

lékařka

Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Po promoci pracovala ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a věnovala se mimo jiné také onkogynekologii a problematice intenzivní péče v gynekologii. Úspěšně dokončila postgraduální studium na Universitě Karlově v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Profesionálním a přátelským přístupem vyřeší jakýkoliv Váš problém v oboru gynekologie a péče o těhotné. V současnosti se také intenzivně věnuje problematice neplodných párů a pracuje jako vedoucí lékař Sanatoria Sanus Pardubice.

GB_logo-FACEBOOK.jpg
06184porgyn.tif

MUDR. PETR HALADA, MBA

lékař

MUDr. Petr Halada, MBA se specializuje především na prevenci 
gynekologických nádorových onemocnění. Je prvním lékařem v 
Královéhradeckém kraji, který na základě zkoušky získal odbornost v onkogynekologii a jedním z několika málo lékařů Královéhradeckého kraje s licencí pro expertní kolposkopii, což je speciální vyšetření, sloužící k odhalení přednádorových stavů děložního čípku. Absolvoval školu s následnou specializační zkouškou z oboru gynekologická cytodiagnostika. Je autorem či spoluautorem více než dvou desítek odborných publikací, včetně publikací zahraničních a autorem několika kapitol v různých 
monografiích. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy se podílí na výuce studentů a mladých lékařů.

NIKOLA FORMANOVÁ

zdravotní sestra

gynekologická a těhotenská poradna

95b335ca-88e0-4ca2-be41-6cfe58880bfb_edited.jpg
IMG_3724_edited.jpg

ELIŠKA ČERNÍKOVÁ

zdravotní sestra

kolposkopická poradna

Lékaři a sestry: Team Members
bottom of page